Floating Eaves Residence by Kobi Karp

Located in Miami, Florida, this contemporary two-storey residence was designed by Kobi Karp Architecture.

Floating Eaves Residence by Kobi Karp - 1
Floating Eaves Residence by Kobi Karp - 2
Floating Eaves Residence by Kobi Karp - 3
Floating Eaves Residence by Kobi Karp - 4
Floating Eaves Residence by Kobi Karp - 5
Floating Eaves Residence by Kobi Karp - 6
Floating Eaves Residence by Kobi Karp - 7
Floating Eaves Residence by Kobi Karp - 8
Floating Eaves Residence by Kobi Karp - 9
Floating Eaves Residence by Kobi Karp - 10
Floating Eaves Residence by Kobi Karp - 11
Floating Eaves Residence by Kobi Karp - 12
Floating Eaves Residence by Kobi Karp - 13
Floating Eaves Residence by Kobi Karp - 14
Floating Eaves Residence by Kobi Karp - 15
Floating Eaves Residence by Kobi Karp - 16

Photography courtesy of Kobi Karp

Visit Kobi Karp

- by Matt Watts

Tags

Gallery