Apartment 14 by Dolgopiatova Design

This 646 sq ft apartment completed in 2017 by Dolgopiatova Design is located in Kiev, Ukraine.

Apartment 14 by Dolgopiatova Design - 1
Apartment 14 by Dolgopiatova Design - 2
Apartment 14 by Dolgopiatova Design - 3
Apartment 14 by Dolgopiatova Design - 4
Apartment 14 by Dolgopiatova Design - 5
Apartment 14 by Dolgopiatova Design - 6
Apartment 14 by Dolgopiatova Design - 7
Apartment 14 by Dolgopiatova Design - 8

Photography courtesy of Dolgopiatova Design

Visit Dolgopiatova Design

- by Matt Watts

Tags

Gallery