House in Hangzhou by Wanjing Studio

Redesigned in 2016 by Wanjing Studio, this 6,458 sq ft residence is situated in Hangzhou, Zhejiang, China.

House in Hangzhou by Wanjing Studio - 1
House in Hangzhou by Wanjing Studio - 2
House in Hangzhou by Wanjing Studio - 3
House in Hangzhou by Wanjing Studio - 4
House in Hangzhou by Wanjing Studio - 5
House in Hangzhou by Wanjing Studio - 6
House in Hangzhou by Wanjing Studio - 7
House in Hangzhou by Wanjing Studio - 8
House in Hangzhou by Wanjing Studio - 9
House in Hangzhou by Wanjing Studio - 10
House in Hangzhou by Wanjing Studio - 11
House in Hangzhou by Wanjing Studio - 12

Photography courtesy of Wanjing Studio

- by Matt Watts

Tags

Gallery